De maatschappij vraagt professionele beroepsbeoefenaars die integer bekwaam en doortastend zijn.....

In de huidige maatschappij past daarom een nieuwe handhaver. De handhaver 2.0 in de publieke ruimte vult binnen de huidige veiligheidsketen
de plek op die in het verleden door de politie grotendeels werd vervult.
De handhaver 2.0 moet over goede vakkennis en communicatieve vaardigheden beschikken.
Naast zijn taak om zorg dragen voor de leefbaarheid en veiligheid moet de handhaver 2.0 ook  een verbinder zijn tussen de overheid en de burger.
Immers zijn we de ogen en oren van onze samenleving samen met de andere partners die werken aan onze veiligheid.

Het antwoordt hierop is een gedegen opleiding die aansluit bij de huidige behoefte die onze maatschappij vraagt. De uitdaging voor de toekomst is het werven van de juiste jonge mensen. 
Zij die dit vak zien als uitdaging om een bijdrage aan de veiligheid van onze maatschappij te leveren.
Voor meer informatie kunt een mail sturen via CONTACT....

 

Wat doen wij....

We leiden jonge beroepsbeoefenaars op in de wereld van de handhaving (BOA's). Daarnaast professionals voor de permanente her- en bijscholing. Modulair Drank en Horecawetgeving ..

Wat doen we nog meer..

Leveren ondersteuning bij evenementen zowel in advisering als personele en materiële ondersteuning. Wij zorgen voor verkeersregelaars en toezicht rondom een evenement. 

Wat kunt u bij ons aanschaffen..

We leveren middelen ter ondersteuning van u dagelijks werk als BOA . Voor een professionele uitrusting voor uw werk en in overeenstemming met uw wens kunt u bij ons terecht.