Home

De maatschappij vraagt professionele beroepsbeoefenaars die integer bekwaam en doortastend zijn.

In de huidige maatschappij past daarom een nieuwe handhaver. De handhaver 2.0 in de publieke ruimte vult binnen de huidige veiligheidsketen
de plek in die in het verleden door de politie grotendeels werd vervult. Zorg dragen voor de leefbaarheid en veiligheid vraagt veel.
Zeker als we zien met welke dreigingen we geconfronteerd worden. Daarin is juist voor goed toezicht en handhavingsbeleid een plaats.
Het antwoordt hierop is een gedegen opleiding die aansluit bij de huidige behoefte die onze maatschappij vraagt. De uitdaging voor de toekomst is het werven van de juiste jonge mensen. Zij die dit vak zien als uitdaging om een bijdrage aan de veiligheid van onze maatschappij te leveren.

Wat doen wij…

We leiden jonge beroepsbeoefenaars op in de wereld van de handhaving (BOA's). Daarnaast professionals voor de permanente her- en bijscholing. Modulair Drank en Horecawetgeving ..

More Info

Wat doen we nog meer..

Leveren ondersteuning bij evenementen zowel in advisering als personele en materiële ondersteuning. Wij zorgen voor verkeersregelaars en toezicht rondom een evenement.

More Info

Wat kunt u bij ons aanschaffen

We leveren middelen ter ondersteuning van u dagelijks werk als BOA . Voor een professionele uitrusting voor uw werk en in overeenstemming met uw wens kunt u bij ons terecht

More Info